پیتزاچی کیش

تاریخچه فست فود در ایران | از بی آبرویی تا غذایی خوشمزه

/post-2

همه ی ما از گذشته تا به امروز شاهد تغییرات چشمگیری در همه ی ابعاد زندگی بوده و آنها را لمس کرده ایم. هیچ یک از ما شبیه بیست سال پیش لباس نمی پوشیم، فکر نمی کنیم و حتی شکل و آداب معاشرتهایمان نیز تغییر کرده است. همه ی این تغییرات دارای نقطه ی آغازی هستند و از یک جایی از تاریخ شروع شده اند.