این روزها در هوای گرم جزیره کیش سعی کردیم تا خلاقیت و محبت را باهم تلفیق کنیم و نشاط را جایگزین ترس های کرونایی با حفظ کامل موارد بهداشتی و همچنین عشقی که به شما همراهان عزیز داریم نمودیم.


هر هفته یک چالش خوشمزه ، هر هفته کلی جایزه خوشمزه تر!


برای اینکه تو هم یکی از برنده های چالش های ما باشی فقط کافیه صفحه پیتزاجی در اینستاگرام رو دنبال کنی و مثل همه به چالش ها و بازی ها بپیوندی! 

 Pizzachii@


پیتزاچی ، جایی که باید باشید!